Carchupa-sovelluksen käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

1. Carchupa on Finnora Oy:n (Y-Tunnus 2633818-1) aputoiminimi. Carchupa-sovellusta ylläpitää ja sen omistaa Finnora Oy. Nämä käyttöehdot määrittävät sopimuksen sovelluksen käyttäjän ja Finnora Oy:n välillä. Carchupa-sovelluksen käyttö on mahdollista vain, jos sovelluksen käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot.

2. Sopimus sovelluksen käyttäjän ja Finnora Oy:n välillä astuu voimaan sen jälkeen kun asiakas on hyväksynyt palvelun käyttöehdot.

3. Käyttöehdot sitovat kaikkia Carchupa-sovelluksen käyttäjiä. Sovelluksen käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.

4. Finnora Oy tarjoaa Carchupa-sovelluksen käyttäjän käytettäväksi ja mahdollistaa rahan ansaitsemisen keräämällä sovelluksen karttakäyttöliittymässä näkyviä rahanarvoisia esineitä. Finnora Oy sitoutuu maksamaan käyttäjälle hänen keräämistään rahanarvoisista esineistä, mikäli ne täyttävät osoitteesta www.carchupa.com löytyvän koulutusvideon määrittämät laatuvaatimukset. Mikäli laatuvaatimukset eivät täyty, sitoutuu Finnora Oy palauttamaan kolikot uudelleen kerättäviksi ja poistaa käyttäjän lataamat videot välittämättä niitä eteenpäin tai hyödyntämästä niitä millään tavalla. Sovelluksen käyttäjälle tehtävien maksujen ehtona on, että käyttäjä on ilmoittanut tilillään vaadittavat maksutiedot pankkitilistä, henkilötunnuksesta ja verokortin peruprosentista maksuja sekä tulorekisteriin tehtävää ilmoitusta varten. 

5. Käyttäjällä on oikeus muuttaa ja poistaa tietojaan palvelusta.

6. Finnora Oy sitoutuu pitämään käyttäjien tiedot salaisina, eikä käytä niitä kaupallisiin tarkoituksiin. Finnora Oy voi käyttää sovelluksen käyttäjien tietoja ainoastaan käyttäjälle tehtäviä maksuja varten ja tulorekisteriin tehtäviä ilmoituksia varten. Käyttäjän maksutietoja ei siirretä missään muodossa eteenpäin palvelusta, lukuunottamatta maksujen tekemiseen vaadittavia tietoja pankkeja varten ja tulorekisteriin vaadittavia tietoja tulorekisteri-ilmoitusta varten. Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tarjous pidikkeestä ja polarisoivasta linssistä, mikäli käyttäjä on ilmaissut haluavansa tarjouksen käyttäjätilin luomisen yhteydessä.

7. Käyttäjä sitoutuu antamaan verokortin mukaisen perusprosentin hänelle tehtäviä maksuja varten.

8. Carchupa-sovelluksella tapahtuva tulojen ansaitseminen on muodoltaan toimeksiantosopimus ja käyttäjälle maksettava korvaus on työkorvausta, josta vähennetään käyttäjän henkilökohtaisen veroprosentin mukainen summa. Finnora Oy huolehtii ilmoitusten tekemisestä tulorekisteriin käyttäjän puolesta.

9. Käyttäjän tietoja on oikeutettu käsittelemään ainoastaan Finnora Oy:n maksuliikenteestä ja tulorekisteri-ilmoituksista vastaava henkilö.

10. Tietoja käsitellään ainoastaan maksumääräysten ja tulorekisteri-ilmoitusten yhteydessä lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja sovelluksen käyttäjän ansaitsemien summien maksamiseksi käyttäjän tilille.

11. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on: (1) laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin työkorvaukset silloin, kun korvauksen saava työn suorittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ja (2) sovelluksen käyttäjän oikeus ansaita korvaus kohdan 4 mukaisesti suorittamastaan rahanarvoisten esineiden keräämisestä.

12. Tietoja säilytetään niin kauan, kun sovelluksen käyttäjällä on käyttäjätili Carchupa-sovelluksessa. Käyttäjän tiedot poistuvat Carchupa-sovelluksen käyttäjätietokannasta käyttäjätilin poistamisen yhteydessä. Finnora Oy säilyttää käyttäjän tuottaman videodatan, mikäli siitä on suoritettu maksu käyttäjälle. 

13. Poistamalla käyttäjätilin sovelluksen käyttäjä peruu tehdyn sopimuksen Finnora Oy:n kanssa. Käyttäjä ei ole velvollinen ilmoittamaan syytä käyttäjätilin poistamiselle.

14. Henkilötietojen antaminen Finnora Oy:lle on ainoastaan tähän sopimukseen perustuva vaatimus.

15. Finnora Oy sitoutuu käyttämään sovelluksen käyttäjien tuottamia video- ja paikkatietomateriaaleja ainoastaan tien kuntotietojen analysointia varten. Videot ja paikkatiedot siirretään suoraan kolmannen osapuolen ylläpitämään tekoälypohjaiseen tienkuntotietojen analysointiohjelmaan, jossa ne anonymisoidaan ja niitä säilytetään 3 vuotta. Finnora Oy ei siirrä muita tietoja kolmansille osapuolille lukuunottamatta maksuliikenteeseen ja tulorekisteri-ilmoituksiin tarvittavia tietoja.

16. Carchupa-sovelluksen käyttäjä sitoutuu noudattamaan liikennesääntöjä Carchupa-sovellusta käyttäessään. Sovellus ei vaadi huomiota ajon aikana, ja uuden reitin suunnittelua varten käyttäjän on pysäytettävä auto turvalliseen paikkaan liikennesääntöjen mukaan. Sovelluksen käyttäjän täyden huomion on oltava ajamisessa ajon aikana.

17. Finnora Oy ei ota vastuuta käyttäjien Carchupa-sovellusta käyttäessään mahdollisesti tekemistä liikennerikkomuksista, vaan käyttäjä omaksuu täyden vastuun mahdollisista virheistään itse.

18. Välillä sovellusta varten luotavissa kartoissa voi olla virheitä, ja esineet voivat olla paikoissa mihin ajaminen ei liikennesääntöjen puitteissa ole mahdollista. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan liikennesääntöjä myös tällaisissa tilanteissa. 

19. Mikäli käyttäjä ajaa ylinopeutta tai muutoin rikkoo liikennesääntöjä ajon aikana, on Finnora Oy:llä oikeus hylätä ajon aikana ansaitut rahasummat.

20. Käyttäjän ja Finnora Oy:n välillä ei ole sovittu muuta kuin yllä todetut molempia osapuolia sitovat käyttäjäehdot.  

fiSuomi